vijesti

BAZA službeno otvorena izložbom Natrag na trg!

Small_zeljka

 

Prije okretanja novog poglavlja u radu osvrćemo se unatrag: prostor otvaramo dokumentacijskom izložbom Natrag na trg! koja okuplja izbor iz materijala proizišlih iz umjetničkih produkcija i radova iz postprodukcijske faze UrbanFestivala 13 [...]

urbanfestival

KATALOG URBANFESTIVALA 13

Small_uf

 

Knjiga pod naslovom Natrag na trg! Umjetnost u javnom prostoru: prakse i refleksije okuplja umjetničke radove, radionice i filmske programe proizvedene u okviru istoimenog trinaestog izdanja UrbanFestivala realiziranog u trogodišnjem formatu (2013-2015.). Natrag na trg! kao krovna tema i naslov nije uvijek značio i doslovan povratak na trg, pa su intervencije u više slučajeva bile smišljene za samu javnu sferu, shvaćajući trg kao simboličko mjesto na kojem se događa kolektivna politizacija. Trogodišnji format omogućio nam je tematsku razgranatost, ali i vraćanje na pojedine linije istraživanja. Struktura ove knjige odražava takav način rada. Kako bismo podcrtali sadržajna nadovezivanja, ali i otvorili prostor za daljnja istraživanja, umjesto kronološkog slijeda podijelili smo proizvedene radove u tematske blokove i pridružili im tekstove čiji je cilj ocrtati širi kontekst te produbiti pitanja koja su otvorena tijekom tri festivalske godine. [...]

mikropolitike

Jelena Petrović: Feministička umjetnička praksa: privremena zona (ne)participacije

Small_visual

srijeda, 9.12.2015. u 19.00
BAZA, Adžijina 11, Zagreb


U okviru razgovora o feminističkim praksama u umetnosti, želela bih da ukažem na nužnost povezivanja radikalnog feminizma ili feminističke avangarde 70-ih sa feminističkom politikom koja nas danas vraća na osnovna i univerzalna pitanja političko-ekonomske i šire društvene emancipacije. U kontekstu preispitivanja muzejskog materijalizma i umetničko-istorijske prakse iz feminističke prespektive, jasno je da se feminizam mora uhvatiti u koštac sa kontinuiranom reprodukcijom patrijarhata i njegovim današnjim oblicima produkovanja, s jedne stane ekonomije neoliberalnog tela i sa druge političkog u angažovanoj umetnosti. [...]