vijesti

akcija povodom izdanja časopisa FRAKCIJA br. 68/69: UMJETNOST I NOVAC

Small_frakcija_naslovna

novo izdanje časopisa FRAKCIJA nastalo je u suradnji Centra za dramsku umjetnost i [BLOK]-a

U društvu Hansova kruga ljudi iz svijeta financija, poput Rothschildovih, kaže Jagoda, govori se samo o u umjetnosti, dok umjetnici međusobno govore ponajviše o novcu. (“Moje kuće, moji snovi”, intervju s kostimografkinjom i scenografkinjom Jagodom Buić, Globus, 2011.)

urbanfestival

Petja Dimitrova IZBJEGLICE EUROPE O BORBI, ORGANIZIRANJU I SOLIDARNOSTI

Small_regime_2_kl_

SOCIJALNI FORUM

17.04.2015.

DOM DUGAVE, SV. MATEJA 70A

„We demand our rights“, „we’ll rise“, „stop deportations“, „we are here to stay“, samo su neki od slogana s demonstracija izbjeglica i migranata na  ulicama europskih gradova. U Hamburgu, Berlinu, Amsterdamu, Calaisu, Ceuti, Melilli, Ateni, Beču i drugdje oni koji su uspjeli preći europske granice sve su vidljiviji i glasniji  u obrani svojih prava.

Europa ima problem s izbjeglicama. Problem je njezina migrantska politika. Zajednički sustav azila, ustanovljen 1997., ima za cilj osigurati vanjske granice EU. Toplinske kamere, uzimanje otisaka prstiju po sistemima Dublin I, II i III, agencije za sigurnost poput Frontexa, masovne deportacije, rezolucije o "sigurnim državama",sabirni centri zatvorskog tipa poput onih na sjeveru Afrike i u Ukrajini, nasilne push back operacije  na granicama, izolirani prihvatni centri, izbjeglički logori, zabrana rada i kretanja, novi zakonski paragrafi koji služe kriminalizaciji migranata i izbjeglica - to je očajnička "vizija" te ksenofobne politike iza koje se krije rasizam. Međunarodne norme zaštite izbjeglica sve su manje efikasne. Ljudi traže sigurnost u EU, no ako je njihov zahtjev za azilom odbijen, ostaju bez ičega, bez doma, bez novaca, bez prava na boravak i rad. [...]

mikropolitike

Jasmina Cibic: PLODOVI NAŠE ZEMLJE

Small_fruits_of_our_land

projekcija uz izlaganja umjetnice Jasmine Cibic i arhitektice Nike Grabar, suradnice i istraživačice na projektu

petak, 10. 4. 2015. u 19.00

Galerija Nova, teslina 7

Video Jasmine Cibic Plodovi naše zemlje snimljen je kao dio njezinog projekta Za našu ekonomiju i kulturu za slovenski paviljon na 55. venecijanskom bijenalu, koji je istraživao pitanje nacionalne reprezentacije. Plodovi naše zemlje ponovo uprizoruje paralamentarnu debatu među političarima, arhitektima i povjesničarima umjetnosti iz 1957. godine, vođenu kako bi se donijela odluka o tome koji su radovi prikladni (tj. nacionalno dovoljno reprezentativni) da ‘dekoriraju’ novoizgrađenu Narodnu skupštinu u posljeratnoj Sloveniji. Scenarij je doslovna inscenacija transkripata nađenih u obiteljskim arhivima političara tog vremena te predstavlja specifičan trenutak u debati koja je bila aktualna mjesecima: diskusiju o predloženom umjetničkom djelu Plodovi naše zemlje. [...]