K.R.U.H

PLATFORMA ZA RADNE UVJETE U KULTURI "ZA K.R.U.H."

Large_za_kruh_fb_page_cover_yellow__1_

Platforma za radne uvjete u kulturi „Za K.R.U.H.“ okuplja 5 zagrebačkih organizacija nezavisne kulture (BLOK, CDU, Atelieri Žitnjak, OOUR, Skribonauti) u angažmanu za poboljšanje radnih uvjeta u polju te analizi kulturnih politika koje na njih utječu.

Platforma je proizašla iz djelovanja inicijative Dosta je rezova!, koja je početkom 2019. kao široka fronta kulturnih radnika i umjetnica u javnosti otvorila pitanje devastacije javnog financiranja kulture i njime uzrokovanih sve lošijih radnih uvjeta u polju. 

Djelovanje platforme „Za K.R.U.H.“ ima tri osnovna segmenta: analizu aktualnih tendencija domaćih i europskih kulturnih politika, ispitivanje stanja radnih uvjeta u polju kroz direktan rad s kulturnim radnicima i umjetnicima te javnu kampanju kojom progovaramo o sistemskim problemima kulturnog polja, osnažujemo kulturne radnice i radnike na međusobno organiziranje te se borimo za bolje radne uvjete svih koji rade u polju kulture. 

 

Sve aktivnosti platforme „Za K.R.U.H.“ možete pratiti na webu i na Facebooku

 

Rad Platforme za radne uvjete u kulturi Za K.R.U.H. podržava Zaklada Kultura nova. Održava ga potplaćeni, neplaćeni i aktivistički rad uključenih.