UrbanFestival

KATALOG URBANFESTIVALA 13

Large_uf

 

Knjiga pod naslovom Natrag na trg! Umjetnost u javnom prostoru: prakse i refleksije okuplja umjetničke radove, radionice i filmske programe proizvedene u okviru istoimenog trinaestog izdanja UrbanFestivala realiziranog u trogodišnjem formatu (2013-2015.). Natrag na trg! kao krovna tema i naslov nije uvijek značio i doslovan povratak na trg, pa su intervencije u više slučajeva bile smišljene za samu javnu sferu, shvaćajući trg kao simboličko mjesto na kojem se događa kolektivna politizacija. Trogodišnji format omogućio nam je tematsku razgranatost, ali i vraćanje na pojedine linije istraživanja. Struktura ove knjige odražava takav način rada. Kako bismo podcrtali sadržajna nadovezivanja, ali i otvorili prostor za daljnja istraživanja, umjesto kronološkog slijeda podijelili smo proizvedene radove u tematske blokove i pridružili im tekstove čiji je cilj ocrtati širi kontekst te produbiti pitanja koja su otvorena tijekom tri festivalske godine.

Blokovi pokrivaju raznolike teme,  od demokratizacije politike a zatim redom: umjetnički tretman migrantske politike Europske unije, javni spomenik, parazitski kolektiv kao izvedbenu strategiju i deindustrijalizaciju, da bi završili ponovno s demokratizacijom – ovog puta kulturne proizvodnje.

Koristeći različite medije i formate publikacija poziva na preispitivanje procesa koji zatvaraju mogućnosti kolektivne politizacije na trgovima, pretvarajući ih u mjesta privida skladnog suživota onkraj klasnog sukoba, ali i na preispitivanje naše vlastite pozicije kulturnih proizvođača u širem društvenom kontekstu. Poziva nas da napustimo bjelokosnu kulu umjetničkog svijeta kako bismo došli u direktan kontakt sa širim implikacijama procesa koji oblikuju našu (kapitalističku) stvarnost. Jedino s takvim iskustvom ona može postati predmet našeg umjetničkog i kustoskog rada.


URBANFESTIVAL je festival umjetničkih intervencija u javnom prostoru koje istražuju svoj prostorni kontekst i društvene procese koji ga proizvode. Svako festivalsko izdanje obrađuje specifičnu temu i donosi nove umjetničke produkcije u javnom prostoru, koje se temelje na istraživanjima specifičnih lokacija i prostornih politika, te širi prostor za umjetničku artikulaciju društvenih i urbanih tema.
Festival se održavao od 2001. do 2015. godine.