produkcija

PROBLEM UMJETNOSTI KOLEKTIVA – SLUČAJ ZEMLJA

Small_detoni_zabava

izložba

21.12.2016. – 21.2.2017.
BAZA, B. Adžije 11, Zagreb

radno vrijeme:
utorak - petak 16 - 20 h
subota i nedjelja 11 - 18 h
Tijekom zimskih praznika (od 24.12.2016. do 2.1.2017.) izložba je zatvorena.

Izložba Problem umjetnosti kolektiva obrađuje Udruženje umjetnika Zemlja (1929. - 1935.), kao primjer angažiranog djelovanja slikara, kipara i arhitekata i njihovog traženja odgovora na pitanje što je to lijeva umjetnost, umjetnost stvarana kolektivno i namijenjena za kolektiv. Razumijevanje ove specifične umjetničke prakse nije moguće bez njezinog smještanja u širi društveno-politički kontekst Kraljevine Jugosvlije i međuratnog perioda. Riječ je o razdoblju koje obilježava širenje kapitalizma i opća privredna kriza, zabrana radničkog organiziranja i progresivnog političkog djelovanja pod diktaturom dinastije Karađorđevića, o razdoblju nadolazećeg fašizma [...]

FRANO PETAR ZOVKO: RETROFITTING

Small_frano_1_tres_njevka

ARHITEKTURA, TEHNOLOGIJA I PROSTORNE POLITIKE U VREMENIMA EKONOMSKE I EKOLOŠKE KRIZE

prezentacija istraživanja: siječanj 2017.

Nakon privatizacije stambenog fonda 90-ih i građevinskog booma prve polovice 2000-ih, koji su obilježili prostorne, društvene i ekonomske tokove postsocijalističkog grada europske periferije, u posljednjih nekoliko godina novi čimbenici počinju modelirati raspravu o gradu, stanovanju i stambenoj arhitekturi. S jedne strane, ekonomska kriza usporila je produkciju novih stambenih kapaciteta i prebacila težište diskursa na racionalnije korištenje postojećih, a smanjenje troškova stanovanja postala je tema od rastuće društvene važnosti. S druge strane, pristupanje Europskoj uniji nameće nove standarde kojima se reguliraju građevinska industrija, energetika, i utjecaj na okoliš. [...]

CRTEŽ POLITIKE, POLITIKA CRTEŽA

Small_matic_

izložba ilustracija iz hrvatskog izdanja Le Monde diplomatiquea
BAZA, Adžijina 11, Zagreb

otvorenje: 30.9. 2016. u 20.00

izložbu možete pogledati od 30.9. do 30.10.2016.
od utorka do nedjelje, 14- 20 h

izlažu: Ivana Armanini (HR), Sretan Bor (HR), Petja Dimitrova (AT), Dunja Janković (HR), Dalibor Kazija (HR), KURS (RS), Mirna Kutleša (HR), Vasja Lebarić (SI), Linnch (CG), Ivo Matić (HR), Krešimir Certić Miš (HR), Lucija Mrzljak (HR), Vuk Palibrk (RS), Jan Pavlović (HR), Ivana Pipal (HR), Mirko Rastić (HR), Anja Sušanj (HR), Vedran Štimac (HR)

Izložba Politika crteža, crtež politike donosi selekciju LMD-ove produkcije kroz predstavljanje radova 17 autora/ica koji dolaze iz različitih područja likovnosti – slikarstva, stripa, animacije, street arta, dizajna. Radovi su okupljeni u 11 tematskih cjelina: socijalna država, fašizam, žene i društvo, profesionalni nogomet, geopolitika, naddržavne institucije i pitanje demokracije, portreti, kontrola i nadzor, rad, migracije te tokovi kapitala [...]

edukacija

IVANA PERICA: KABARET JUGOSLAVENSKIH REVIJA (1928.-1933.)

Small_unnamed

predavanje uz izložbu "Problem umjetnosti kolektiva: slučaj Zemlja"

utorak, 24.1.2017. u 19 h
BAZA, B. Adžije 11, Zagreb

Izlaganje predstavlja zagrebačke i beogradske časopise u vremenu od 1928. do 1933., koje se vremenski preklapa s trajanjem grupe Zemlja. Fokusira se na dinamiku brzih obrata na međunarodnoj političkoj i umjetničkoj sceni kasnih dvadesetih i ranih tridesetih godina te na njihovu recepciju i aktualizaciju u domaćim časopisima [...]

VIDEO-DOKUMENTACIJA PREDAVANJA

Small_youtube

Kako bismo predavanja i razgovore u okviru programa Mikropolitike učinili dostupnima i onima koji nas ne mogu posjetiti u BAZI, od 2016. oni se snimaju. Video-dokumentacija je dostupna na našem youtube kanalu

Snimatelj: Srđan Kovačević

ČITANJE JAVNE PLASTIKE IZ FEMINISTIČKE PERSPEKTIVE

Small_radionica

radionica
17. 11. 2016. u 18.00
BEURSSCHOUWBURG (Bruxelles, Belgija)

voditeljice: Ivana Hanaček, Ana Kutleša

"Radionica je organizirana kao dio izložbe Materials Hane Miletić. Kustoski kolektiv će predstaviti lokalno istraživanje o ženskoj prisutnosti u javnoj skulpturi Zagreba [...]