MUZEJ SUSJEDSTVA TREŠNJEVKA - IZGRADNJA ODOZDO

Large_glas_tresnjevke


SURADNIČKI PROJEKT

1. 12. 2018. - 30. 11. 2020.

Muzeji susjedstva institucije su kojima je "zajednica motor i svrha, a temelj suživot čovjeka, njegove okoline i baštine". Primjere nalazimo u siromašnim, radničkim četvrtima diljem svijeta, od Južne Amerike, preko SAD-a i Južnoafričke Republike do Nizozemske, u kojima je službena, nacionalna i često nacionalistička kultura zaobišla deprivilegirane zajednice i njihove potrebe. Stoga je redovito riječ o inicijativama odozdo zahvaljujući kojima je narodna, radnička kultura dobila svoje mjesto, fizičko i simboličko, te postala dijelom baštine.

Trešnjevka je stasala kao radnički slam uz rastuću industriju Zagreba između dva svjetska rata. Kapitalistički proizvodni odnosi nisu ostavili mnogo prostora za brigu o razvoju kvarta; Trešnjevčani su u rješavanju socijalnih potreba bili upućeni jedni na druge. Razvio se snažan osjećaj zajednice prisutan i danas, a u tom periodu počinje i samoorganiziranje radnika i stanovnika. Njihov doprinos antifašističkoj borbi priskrbit će kvartu još uvijek prepoznatljiv nadimak: crvena Trešnjevka.

Danas je Trešnjevka najveći zagrebački kvart koji pokazuje niz kontradikcija urbanog razvoja. Djelomična modernizacija za vrijeme socijalizma ostavila je u nasljeđe infrastrukturu za kolektivno stanovanje, kulturu, obrazovanje i socijalnu zaštitu. No, međuratne mreže slamova i trošnih kućica nisu ni približno nestale: nakon 1990-ih postale su mjesta neplanske gradnje vođene isključivo maksimizacijom profita. Kolaž predimenzioniranih novogradnji, starih potleušica koje su još uvijek nečiji dom i praznih parcela koje tek čekaju izgradnju prepoznatljiva je slika kvarta. U njoj nema mnogo mjesta za javnu kulturnu infrastrukturu: na 122 tisuće stanovnika tu je gradska knjižnica, jedan kulturni centar, jedno kazalište i na samome rubu kvarta jedan muzej.

"Muzej susjedstva Trešnjevka - izgradnja odozdo" prvi je korak u pokretanju kvartovskog muzeja zasnovanog na demokratskim načelima, uključivanju zajednice i ideji revalorizacije baštine koja je istisnuta iz službenih narativa. Zajedno s partnerima (Centar za mirovne studije, K-zona, SF:ius i Tehnički muzej Nikola Tesla) gradimo budući muzej kroz osmišljavanja modela funkcioniranja i terenski rad sa zajednicom: istraživanje Trešnjevke i prikupljanje građe za virtualni fundus koji će biti prezentiran na web stranici projekta na jesen 2020.

 

CILJ: postaviti temelje za osnivanje multi i interdisciplinarnog muzeja susjedstva, koncipiranog prema načelima sudioničkog upravljanja u kulturi i tako da je uključenost građana integrirana u sam model funkcioniranja i djelokrug rada

REZULTATI: izrađen i objavljen nacrt modela Muzeja susjedstva Trešnjevka, objavljena web stranica s virtualnim fundusom nastalim kroz participaciju susjedstva, kroz radionicu, ture i obilježavanja prostora sa susjedstvom, provedena 4 tematska istraživanja kvarta

 

PARTNERI: Centar za mirovne studije, K-zona, SF:iusTehnički muzej Nikola Telsa

SURADNICI: Krešimir Zovak, Damir Žižić, Mirna Horvat i Vedran Družina, Hrvoje Živčić i Zoran Đukić, Sara Morić, Tjaša Kalkan

 

SADRŽAJ STRANICA PROJEKTA ISKLJUČIVA JE ODGOVORNOST BLOK-A.

 

PROJEKT JE SUFINANCIRALA EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA.

 

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 790.911,69 HRK
(EU sufinanciranje: 672.274,94 HRK)

KONTAKT OSOBA: Ana Kutleša (ana@blok.hr)

 

www.strukturnifondovi.hr

www.esf.hr

Lenta_eu