Pro(iz)vedi mladost u kulturi

PRO(IZ)VEDI MLADOST U KULTURI

Large_facebook_event_page___cover_image_corr___784_x_295_px

 

Projekt "Pro(iz)vedi mladost u kulturi" povezuje BLOK, umjetnike i učenike u proizvodnji participativne umjetnosti, a usmjerava se na srednjoškolske učenike gimnazijskih i strukovnih škola. Istraživanja na kojima se temelji pokazala su da se na ovoj skupini prelamaju ključni problemi društva: smanjenje dostupnosti socijalnih usluga, porast kompeticije na tržištu rada i slabljenje socijalnih institucija, što rezultira produbljivanjem socijalnih razlika. Podaci pokazuju da je čak četvrtina mladih u realnom riziku od siromaštva, da je društveno neprihvatljivo ponašanje u porastu, kao i društvena nebriga o provođenju slobodnog vremena. Manje od 10% mladih često odlazi na kulturne programe, što je posljedica propadanja kulturne infrastrukture posebno u ruralnim predjelima, kao i neadekvatne zastupljenosti umjetničkog obrazovanja u srednjim u prvom redu u strukovnim, ali i u gimnazijskim programima.

Kroz projekt se u tri srednje škole privremeno implementira praktična nastava iz područja filma, grafike i ulične umjetnosti. U okviru radionica u gimnaziji dr. Ivana Kranjčeva u Đurđevcu, zagrebačkoj Islamskoj gimnaziji dr. Ahmed Smajlović i Tehničkoj školi Zagreb pod stručnim vodstvom umjetnika i dizajnera mlađe generacije prenosit će se znanja o proizvodnji umjetničkog djela te razvijati kritičko razmišljanje i kreativnost učenika, inzistirajući na njezinoj važnosti, ali i neodvojivoj vezi sa širim društvenim procesima.

CILJEVI:

- povećati udio umjetničkog obrazovanja i poticati kreativno izražavanje u srednjim školama

- uključiti mlade pripadnike nacionalnih manjina u participativne umjetničke projekteREZULTATI:

- koncipirane i provedene 3 participativne umjetničke radionice za srednjoškolce

- povećan udio umjetničkog obrazovanja u Islamskoj gimnaziji dr. Ahmet Smajlović u Zagrebu, u gimnaziji dr. Ivan Kranjčev u Đurđevcu te Tehničkoj školi Zagreb

- objavljena umjetnička knjiga Hasanaginica 2.0., snimljen kolažni film "Vlak u snijegu 2.0.", naslikan mural "Podravski motivi 2.0."

- pripadnici nacionalnih manjina uključeni u participativne umjetničke projekte

 

 

razdoblje provedbe projekta: od 1. 12. 2017. - do 1. 3. 2019.

 

kontakt osobe za više informacija: Ivana Hanaček (ivana.hanacek@gmail.com)

 

 

 

Sadržaj stranica projekta isključiva je odgovornost BLOK-a.

 


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Ukupan iznos potpore: 538.463,08 HRK.
Iznos EU potpore 457.693,62 HRK.

 

www.strukturnifondovi.hr

www.esf.hr

Lenta_eu