Politička škola za umjetnike

POLITIČKA ŠKOLA ZA UMJETNIKE

Large_60144342_2646800052015995_5809345740635373568_n

 

POLITIČKA ŠKOLA ZA UMJETNIKE je obrazovni program namijenjen u prvom redu umjetnicama i kulturnim radnicima, ali i otvoren svima zainteresiranima. Program nudi osnovne teorijske koncepte i uvid u historijat kapitalističkih društvenih odnosa, kao i njihovu socijalističku alternativu i njezinu važnost danas, oboje s posebnim naglaskom na poziciju i ulogu umjetnosti i kulture. Namjera mu je politizirati umjetničke i kulturne radnike i potaknuti ih na angažman, stoga se posebna pažnja pridaje historijskim kao i budućoj perspektivi takvih savezništava. Motivacija za uspostavljanjem kontinuiranog obrazovnog programa takvog profila je dvostruka. S jedne strane, radi se o reakciji na suvremene transformacije u polju obrazovanja, posebno umjetničkog obrazovanja, te s druge o reakciji na transformacije političkog polja. Jedna od posljedica tog razvoja je kulturalizacija političkih pitanja. Dubinska restrukturiranja odrazila su se i na angažiranu umjetnost. Ona je danas uvelike uključena u kapitalističke proizvodne odnose, iako se uporno predstavlja kao sfera slobodnog izražavanja. Njezina visoka individualizacija jedna je od glavnih zapreka politizaciji umjetnica i drugih kulturnih radnika.

Program je strukturiran u više tematskih sesija. Izlaganja predavačica i predavača prate i terenska predavanja i kolektivne rasprave temeljene na zadanoj literaturi. Kao dio obrazovnog programa 2018. pokrenuta je i biblioteka Tendencija s namjerom da popuni prazninu u lokalnoj umjetničkoj kritici i povijesti umjetnosti, koje je restauracija kapitalizma ‘pročistila’ od materijalističkog pristupa i političkih čitanja.

Politička škola za umjetnike pokrenuta je 2016., otkad se kontinuirano odvija na godišnjoj razini do 2020., kad prelazi u bijenalni format. Od 2021. kao dio obrazovnog programa organiziramo Kongres umjetnica i kulturnih radnika kao međunarodni susret inicijativa i organizacija, mjesto dijeljenja iskustava te propitivanja strategija i taktika samoorganizacije.

 

PROGRAM FINANCIJSKI PODUPIRE ROSA LUXEMBURG STIFTUNG SOUTHEAST EUROPE.