KONGRES UMJETNIKA I KULTURNIH RADNICA 2023.

Large_web

 

25. - 27. svibanj 2023.

Baška, Krk

 

Kongres umjetnika i kulturnih radnica je program koji od 2021. godine provodimo naizmjenično s Političkom školom za umjetnike i sve zainteresirane. Namijenjen je samoedukaciji i razmjeni znanja o organiziranju umjetnica i radnika u kulturi i srodnim sektorima. Prvi Kongres održan je 2021. godine, kada je okupio niz međunarodnih organizacija, strukovnih udruga i sindikata aktivnih u borbi za bolje radne uvjete u polju. Ove godine, drugo izdanje Kongresa okuplja domaće inicijative, sindikate, organizacije nezavisne kulture i civilnog društva, strukovne udruge, kulturne radnike i umjetnice koje se posljednjih godina sve intenzivnije bave organiziranjem za veća radnička prava u sektoru. Program je radnog, internog karaktera, a cilj mu je osnažiti veze između različitih inicijativa, razgovarati o strategijama organiziranja i pronaći teren za zajedničku borbu.

 

KONGRES UMJETNIKA I KULTURNIH RADNICA 2023.

*PROGRAM*

 

ČETVRTAK 25.5.

 

13:00 - 15:00 // uvodna sesija

uvod: pregled rada i zapošljavanja u polju nezavisne kulture [BLOK]

zajednički rad: mapiranje stanja i problema u polju [Regionalni industrijski sindikat RIS]

 

15:00 - 15:15 // pauza

 

15:15 - 17:00 // tematska sesija: sindikalni rad u polju civilnog društva

predstavljanje: SKUPA (rad sindikata), RIS (sindikalna inicijativa 'Osobni asistenti zajedno')

zajednička diskusija

 

17:00 - 17:15 // pauza

 

17:15 - 19:00 // tematska sesija: zagovaranje za bolje radne uvjete

predstavljanje: BLOK (kampanja Za poštenu plaću!), Mreža mladih Hrvatske (kampanja Vrijedim više)

zajednička diskusija

 

PETAK 26.5.

 

13:00 - 15:00 // tematska sesija: freelanceri

predstavljanja: Za K.R.U.H. (Kodeks za pošteno plaćen rad u kulturi), Sindikat novinara Hrvatske (freelanceri), Udruga profesionalnih plesnih umjetnika PULS (strukovni cjenik)

zajednička diskusija

 

15:00 - 15:15 // pauza

 

15:15 - 19:00 // Kazalište potlačenih

radionica [POKAZ]

 

SUBOTA 27.5.

 

10:00 - 12:00 // završna diskusija

 

 

ILUSTRACIJA I DIZAJN: Klara Rusan

  

PROGRAM FINANCIJSKI PODUPIRE ROSA LUXEMBURG STIFTUNG SOUTHEAST EUROPE.

Small_img_20230525_133028
Small_img_20230525_154328
Small_img_20230525_162230
Small_img_20230525_172405
Small_img_20230525_181807
Small_img_20230526_131444
Small_img_20230526_131745
Small_img_20230526_135313
Small_img_20230526_141847
Small_whatsapp_image_2023-06-01_at_11.02.57
Small_whatsapp_image_2023-06-01_at_11.06.14
Small_img_20230526_155241
Small_img_20230526_155341
Small_img_20230526_164452
Small_img_20230526_164225
Small_vladan_6_kazaliste