SEMINAR POLITIČKE ŠKOLE ZA UMJETNIKE 2022: KRUŽOK TENDENCIJA I

Large_kruzok_1.vizual_manji

 

KRUŽOK TENDENCIJA I: Đuro Tiljak o partizanskoj umjetnosti
Muzej pobjede, Šibenik, 1.10.2022.

Seminar Političke škole za umjetnike 2022. usmjeren je na zajedničko čitanje naslova iz BLOK-ove biblioteke Tendencija. Biblioteka je pokrenuta 2018. godine, a predstavlja autore i autorice koji teoriji i povijesti umjetnosti pristupaju iz historijsko-materijalističke perspektive. Na prvom susretu čitamo tekstove iz četvrtog izdanja O građanskoj, socijalnoj i partizanskoj umjetnosti Đura Tiljka (1895-1965). Naš interes za Tiljkovo djelovanje i doprinos frontu socijalne umjetnosti započeo je istraživanjima Udruženja umjetnika Zemlja, a rastao je proporcionalno sa spoznajama o složenosti funkcioniranja Zemlje i općenito fenomena tendenciozne umjetnosti.

Đuro Tiljak nije bio samo otvoreni propagator socijalno angažirane umjetnosti i kritičar umjetnosti na kapitalističkoj periferiji, već i slikar, učitelj crtanja na raznim adresama Kraljevine Jugoslavije, član Udruženja umjetnika Zemlja, urednik časopisa Kultura, redoviti suradnik Književnika i drugih ljevičarskih glasila međuratnog razdoblja, partizan i član likovnog odjela agitpropa, vijećnik AVNOJ-a i ZAVNOH-a, organizator izložbe umjetnika partizana u oslobođenom Šibeniku u veljači 1945., profesor i prorektor Akademije likovnih umjetnosti te prvi poratni predsjednik Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske.

Tiljkov formalni ulazak u institucionalne okvire nakon promjene društvenog uređenja stavio ga je, kao kritičara, u sasvim drugačije okvire, no nije otupio njegovu kritičarsku oštricu već upravo podcrtao njegovo uvjerenje u važnost samokritike. Čitamo dva Tiljkova teksta upravo iz tog razdoblja: Narodno-oslobodilačka borba i umjetnost i Izložba umjetnika partizana u Šibeniku.


voditeljica: Vesna Vuković
dizajn vizuala: Klara Rusan

 
PROGRAM FINANCIJSKI PODUPIRE ROSA LUXEMBURG STIFTUNG SOUTHEAST EUROPE.