KRUŽOK TENDENCIJA II: W. MORRIS, "UMJETNOST U DOBA PLUTOKRACIJE"

Large_kruzok_2.vizual_manji

 

SEMINAR POLITIČKE ŠKOLE ZA UMJETNIKE 2022.
KRUŽOK TENDENCIJA II: William Morris, "Umjetnost u doba plutokracije"

BAZA, Nova cesta 66

ponedjeljak, 12. 12. 2022. u 17:00 (u prostoru izložbe "Divlji rast" Ane Kuzmanić)

***Prijave za sudjelovanje primamo na e-mail: blok@blok.hr do 9. 12. 2022.

 

Seminar Političke škole za umjetnike 2022. usmjeren je na zajedničko čitanje naslova iz BLOK-ove biblioteke Tendencija. Biblioteka je pokrenuta 2018. godine, a predstavlja autore i autorice koji teoriji i povijesti umjetnosti pristupaju iz historijsko-materijalističke perspektive. Na drugom susretu čitamo tekst iz drugog izdanja - "Umjetnost u doba plutokracije" Williama Morrisa.

Morrisov se život proteže kroz viktorijansko doba, tzv. zlatno razdoblje britanskoga imperija koje je obilježeno snažnim razvojem industrijskoga kapitalizma kao i britanskog imperijalizma, ali i žestokom reakcijom na taj sistem i građenjem odgovora na nj – socijalizma. Zabrinut za razvoj umjetnosti, Morris je već zarana, ako ne i među prvima, materijalistički, kako je stvarnost i zahvaćao, prepoznao da se umjetnost može spasiti samo temeljitom preobrazbom materijalne baze društva. Prigrlivši marksizam, uvidio je da su bijeda i ružnoća svijeta koje je toliko mrzio neodvojive od društvenoga i ekonomskoga sistema u kojem nastaju, a da je regeneracija umjetnosti (i života) fundamentalno političko, a ne isključivo ni prvenstveno umjetničko pitanje. Unatoč tome, ili možda upravo stoga, Morris i njegovo djelo, u svim njegovim pojavnim oblicima, ostali su marginalna tema u okvirima proučavanja angažirane umjetnosti, kako se ona danas poima. Namjera kružoka je stoga i udahnuti svjež život Morrisovu teoretiziranju "nižih umjetnosti" i – prije svega – njegovu odvažnom konceptu rada.


voditeljica: Vesna Vuković
vizual: Klara Rusan

 
PROGRAM FINANCIJSKI PODUPIRE ROSA LUXEMBURG STIFTUNG SOUTHEAST EUROPE.

GODIŠNJI PROGRAM BAZE PODRŽAVA ZAKLADA "KULTURA NOVA".