APLAUZ NE PLAĆA STANARINU: KAKO ŽIVE MLADI UMJETNICI I KULTURNE RADNICE

Large_kaver_final

 

Projekt "Aplauz ne plaća stanarinu: kako žive mladi umjetnici i kulturne radnice" bavi se edukacijom i osnaživanjem mladih umjetnika i mladih kulturnih radnika u Hrvatskoj za aktivno zagovaranje i borbu za bolje radne uvjete u polju. 

Projekt se odvija na području Zagreba, Rijeke i Pule, a njegovi glavni sudionici su 30 mladih koji rade ili se obrazuju u polju umjetnosti i kulture: umjetnici, dizajneri, kulturni radnici (honorarni, oni angažirani u organizacijama civilnog društva ili javnim ustanovama u kulturi, bilo preko ugovora o radu, bilo preko mjera stručnog osposobljavanja), studenti umjetničkih akademija i društveno-humanističkih znanosti (povijest umjetnosti, komparativna književnost, filozofija, povijest, jezici, informacijske znanosti), studentski radnici i drugi. Osim njih, u projektu sudjeluju drugi kulturni radnici i umjetnici, prvenstveno oni angažirani na zagovaranju boljih radnih uvjeta u polju, kao i predstavnici pojedinih relevantnih javnih tijela. 

Projektne aktivnosti sastoje se od radionica, razmjene znanja, diskusija i javnog programa, kroz koje se istražuju i prezentiraju radni uvjeti mladih u polju kulture, raspravlja o ulozi kulture u društvu, educira mlade o aktualnim kulturnim politikama, osnažuje ih se za samostalno zagovaranje te se uspostavlja dijalog između njih, predstavnika relevantnih institucija te drugih kulturnih radnika i umjetnika koji se bolje za bolje radne uvjete.

Formalno umjetničko i humanističko obrazovanje u Hrvatskoj još uvijek je prožeto idejama o privilegiranosti umjetnosti i kulture naspram šireg društvenog i političkog konteksta. Koncepti umjetničkog genija i autonomije umjetnosti rijetko se propituju, a umjetnička i kulturna djela ne promatra se iz perspektive uvjeta njihove proizvodnje. U sklopu formalne nastave slabo se obrađuju znanja iz područja sociologije, povijesti ili kulturalnih studija te se mladima ne nudi podloga za sistemsku analizu odnosa kulture i društva u kojem sami žive i rade. Zbog toga se mladi umjetnici i kulturni radnici, jednom kada se nađu na tržištu rada tijekom ili nakon završenog obrazovanja, suočavaju sa surovom realnošću iznimno prekarnih uvjeta rada. Poljem kulture, pod pritiskom slabljenja javnog financiranja i sve snažnije komercijalizacije, dominiraju privremeni, povremeni, projektni, honorarni, potplaćeni ili neplaćeni poslovi. Nekolicina manjih istraživanja te glasovi samih kulturnih radnika i umjetnica koje možemo čuti u javnom prostoru, govore u prilog ovakvom stanju. Mladi, čija je nezaposlenost u Hrvatskoj vrlo visoka te im se nude uglavnom nesigurni poslovi, osobito su osjetljiva skupina među kulturnim radnicima i umjetnicima. Zbog toga je ovaj projekt posvećen upravo njima. 

Ciljevi projekta su istražiti radne uvjete mladih u polju kulture i umjetnosti, otvoriti s njima diskusiju o odnosu kulture i njenog društveno-političkog konteksta, upoznati ih s aktualnim lokalnim, nacionalnim i europskim kulturnim politikama i njihovim učincima na uvjete kulturne proizvodnje, upoznati ih i povezati s aktualnim inicijativama koje se zalažu za bolje radne uvjete u kulturi, osnažiti ih za aktivno zagovaranje boljih uvjeta rada i povezivanje s drugim prekarnim radnicima, otvoriti dijalog između njih, drugih aktera u kulturi i predstavnika relevantnih institucija o mogućnostima poboljšanja kulturnih politika i politike za mlade u smjeru boljih radnih uvjeta za sve.

 

TRAJANJE PROJEKTA: 1.12.2020. - 30.11.2021.

DIZAJN: Lana Grahek

FOTOGRAFIJE: Luka Pešun

 

Projekt “Aplauz ne plaća stanarinu: kako žive mladi umjetnici i kulturne radnice” se provodi u okviru Erasmus+ programa i sufinanciran je sredstvima Europske unije, uz podršku Agencije za mobilnost i programe Europske unije. Ova objava izražava isključivo stajalište organizatora te se Agencija za mobilnost i programe Europske unije i Europska komisija ne mogu smatrati odgovornima za uporabu  informacija koje su sadržane u njoj.

 

Small__mg_6970 Small__mg_7197 Small__mg_7220 Small__mg_7336