HEROES WE LOVE

Large_oslobo_enje_zagreba_1945_foto__arhiv_muzeja_grada_zagreba

suradnički projekt

2015 - 2017.

 

Heroes We Love je suradnički multidisciplinarni projekt na temu socijalističkog nasljeđa u europskoj umjetnosti 20. stoljeća. Okuplja partnere iz institucionalnog i vaninstitucionalnog sektora iz srednje i jugoistočne Europe s ciljem spajanja suvremenih umjetničkih praksi s istraživačkim radom i uključivanja šire javnosti u promišljanju socijalističke umjetnosti u njezinom kulturnom, društvenom i političkom kontekstu.

Naše aktivnosti u sklopu ovog projekta odvijaju se u Zagrebu tijekom 2015. godine, a uključuju izložbu i umjetničku intervenciju u javnom prostoru Oslobođenje Zagreba. Bilješke za rekonstrukciju autora Gorana Sergeja Pristaša i Mile Pavićević u suradnji sa studentima Akademije dramske umjetnosti, te međunarodni simpozij Socijalistički spomenici i modernizam. Izložba-intervencija „Oslobođenje Zagreba. Bilješke za rekonstrukciju“ temelji se na istraživanju arhivskih filmskih snimki iz 1945. godine, a realizira se 8.5.2014, na 70-tu godišnjicu oslobođenja Zagreba od fašizma. Dvodnevni simpozij tematizira problem historizacije socijalističkih spomenika, kako iz aspekta povijesti umjetnosti tako i iz aspekta kolektivne povijesti bivših socijalističkih zemalja.

 

partneri: Umetnosna Galerija Maribor (SLO), Centrum Sztuki Wspolczesnej Laznia (POL), Kulturno Društvo Center Plesa (SLO), Muzej Istorije Jugoslavije (SRB), Scca/Pro.Ba  (BIH), Tirana Art Lab (ALB), Univerza Na Primorskem Universita Del Litorale (SLO), Институт За Етнология И Фолклористика С Етнографски Музей При Българска Академия На Науките (BGR) 
 

fotodokumentacija: Damir Žižić / studenti Akademije dramske umjetnosti

Projekt se realizira uz podršku Europske komisije.

Small__mg_1816 Small__mg_1835 Small__mg_1867 Small__mg_1901 Small__mg_1924 Small__mg_1932 Small__mg_1952 Small__mg_1969 Small__mg_1983 Small__mg_2022 Small__mg_2034 Small__mg_2038 Small__mg_2062 Small__mg_2077 Small_untitled-1 Small_untitled-2 Small_untitled-3 Small_untitled-4 Small_untitled-5