Simpozij Socijalistički spomenici i modernizam

Large_vizual

Modernizam će ovdje biti uzet kao društveno-politička baza čija su (ideološka) nadgradnja spomenici trebali biti, to jest, socijalizam će biti shvaćen prije svega i kao modernistički projekt. Razumijevajući modernizam  ne samo kao period u povijesti umjetnosti već kao socijalnu i političku praksu, preispitati će se sličnosti i razlike memorijala u socijalističkim zemljama sa njihovim Zapadnim inačicama.

Propitujući, pak, propadanje i rušenje socijalističkih spomenika nakon pada Željezne zavjese, kao i nedavne pokušaje njihove valorizacije sa pozicije materijalističke historije simpozij će sa osvrnuti na estetičku fetišizaciju Modernizma danas te na pokušaje njegove aproprijacije u kanone nacionalnih umjetnosti.

Koncept i produkcija : Lana Lovrenčić i Tihana Pupovac
Moderacija: Dafne Berc, Lana Lovrenčić i Tihana PupovacPROGRAM

Petak, 6.11.2015.

10:00 – 10:30 Uvodni govor
10:30 – 13:30 Heroj, partizan, radnik: figure modernosti
Rachel Aumiller Pronalaženje Antigone među duhovima Slovenije
Tomislav Augustinčić Narodni heroj, spomenik i društvena memorija. Rade Končar usred socijal(ističk)nih/ modernističkih projekata i proizvodnih paradigmi
Owen Hatherley Spomenici veličanstvenom porazu — Socijalistička memorijalna umjetnost u Velikoj Britaniji

13:30 – 15:00 Pauza za ručak

15:00 – 18:00 Normalizacija socijalizma
Aneta Vasileva, Emilia Kaleva  Napajanje socijalizma: Bugarski socijalistički spomenici u 21. stoljeću
Vlada Kulić  Odupiranje orijentalizaciji
Agata Pyzik  Zagrobni život spomen-obilježja Crvenoj armiji u Poljskoj: Međunarodna perspektiva
18:20 – 19:00 Diskusija


Subota, 7.11.2015.

10:00 – 13:00 Prostori post-socijalizma
Romeo Kodra  Arhitektonski monumentalizam u tranzicijskoj Albaniji
Goran Janev  Teret prošlosti: osporavanje socijalističke baštine u Makedoniji
Iva Grubiša  Tko se na Trešnjevci sjeća? Spomen obilježja partizanskim tiskarama između društvene memorije i zaborava
13:15 – 14:00 Milan Rakita  Nelagodnost u modernizacijskom diskursu

14:00 - 14:20 Pauza za kavu

14:20 – 15:00 Diskusija


Simpozij je dio projekta Heroes we love / Naši Heroji 2014.-2017. uz podršku programa Europske unije Kreativna Europa.

dizajn: Dario Dević

podrška: Europska komisija, Ministarstvo kulture RH, Ured za udruge Vlade RH, Allianz Kulturstiftung

Programska knjižica simpozija sa sažetcima izlaganja

program