IČO VIDMAR: MOĆ I NEMOĆ MUZIČKOG SINDIKATA U NEW YORKU

Large_screen_shot_2017-03-24_at_9.45.17_pm

Sindikalizam nazavisnih muzičara i kolektivni ugovor Winter Jazz Fest

JAVNO PREDAVANJE U OKVIRU POLITIČKE ŠKOLA ZA UMJETNIKE
četvrtak, 30. 3. 2017. u 20 h
BAZA, B. Adžije 11

Kad razmišljamo o nezavisnim muzičarima, redovito ističemo njihov nezavisni status, modele samoorganizacije i naročito njihovu umjetničku slobodu. Ali što se događa ako o muzičarima razmišljamo kao o radnicima?

Rad nezavisnih muzičara u klupskoj ekonomiji New Yorka ima obilježja fleksibilnog, privremenog rada, nezaštićenog sindikalnim ugovorom u skladu s restriktivnim američkim zakonima o radu. Godine 2012. skupina nezavisnih muzičara “nove muzike” (novoga jazza i improvizirane muzike) udružena s podružnicom američkog muzičkog sindikata AFM (American Federation of Musicians) izvršila je pritisak na organizatore uglednog Winter Jazz Festa zahtijevajući bolje uvjete (nadnice) za sve muzičare koji nastupaju na festivalu.

Nakon pregovora sindikat AFM je u ime nezavisnih muzičara s organizatorima potpisao sporazum nazvan Winter Jazz Fest, koji važi i danas. Sporazum je nagovijestio mogućnost udruženog sindikalnog djelovanja službenog muzičkog sindikata s vertikalnim sustavom i horizontalno povezanoga sindikalizma nezavisnih muzičara. Ipak, ubrzo se pokazalo da sindikat AFM nije imao volje za primjenu takvog kombiniranog modela sindikalnog organiziranja. Istovremeno su se pojavile unutarnje nesuglasice među nezavisnim muzičarima, statusne i generacijske razlike koje su usporile i zaustavile procese sindikalne borbe za bolje uvjete na njihovim radnim mjestima – klubovima i festivalima.

 

Ičo Vidmar (1961.) je sociolog kulture, nezavisni glazbeni novinar, prevoditelj, predavač i radijski voditelj. Predavao je sociologiju kulture i sociologiju popularne glazbe na Filozofskom fakultetu u Ljubljani. Objavljuje akademske eseje o popularnoj kulturi u nizu znanstvenih časopisa, a kao glazbeni kritičar i kolumnist radi za niz slovenskih medija. Od 1990. uređuje radijsku emisiju na Radio Študentu posvećenu jazzu, bluesu, improviziranoj i afričkoj glazbi. Jedan je od osnivača web muzičkog magazina Nova Muska. 2015. godine je doktorirao na odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Ljubljani s temom »Nezavisne muzičke formacije i pravo na grad: slučaj nove glazbe na Lower Manhattanu«.
Živi i radi u Ljubljani.

 

Video-snimku predavanja možete pogledati ovdje

 

Program financijski podupire Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe.

program