Naš temat u novom broju Zareza: Doviđenja u SC-u!

Large_sc-animated

U novom broju Zareza potražite naš temat o Studentskom centru.

Ovdje okupljeni tekstovi proizašli su iz istraživanja SC-a koju smo u formi radnih sastanaka sa zaposlenicima, nekadašnjim akterima, studentima i vanjskim stručnjacima provodili tijekom prošle godine. Radni sastanci bili su organizirani u tri tematska bloka: prvi se bavio strukturnim promjenama koje su SC zadesile 1990. i 2000. godine, drugi kulturnim pogonima (Teatar &TD, Galerija SC, MM centar) kao mogućim mobilizacijskim točkama, a posljednji propitivanjem aktualnog odnosa Kulture promjene i intersektorske suradnje. Pritom smo SC promatrali kao cjelinu, u kojoj je kultura jedan od segmenata u većoj strukturi, koju možemo nazvati pogonom; zanimalo nas je u kojoj vezi su bile, jesu i mogu biti kulturna proizvodnja i studentski servisi (zapošljavanje, prehrana, smještaj). Upravo je takav pogled na SC ono što nedostaje u posljednjih 20 godina i jedino se kroz takvu prizmu može govoriti o očuvanju SC-a i kulturne proizvodnje kao javnog dobra.

Prilozi su zamišljeni kao prvi koraci ili nacrt za dublju sistemsku analizu i utoliko otvaraju nekoliko ključnih smjerova, koji su u svakom govoru o SC-u, bilo da je riječ o njegovoj historizaciji, estetskoj valorizaciji ili analizama ‘gubitničkog’ poslovanja prešućivani. Važno nam je bilo proširiti govor o SC-u izvan ovih uskih i štetnih okvira na pitanje isprepletenosti krize SC-a s procesima komodifikacije studentskog standarda, nanovo otvoriti pitanje uloge studenata koji su nekad bili aktivni sudionik u proizvodnji, pa i organizaciji rada SC-a  da bi danas u tom prostoru postali gotovo isključivo pasivni potrošači, inzistirati na društvenom značaju javnog dobra, skiciratimedijsku reprezentaciju SC-a kroz analizu arhivskih materijala , ali i skrenuti pozornost na riječki slučaj studentske kulture i otvariti mogućnost za „zoom out“ s lokalne razine, na širu sliku koju oblikuju povezani procesi prekarizacije rada (kako onog studentskog, tako i u kulturi), komodifikacije kulture kroz prisvajanje studentske kulture kao brenda i privatizacije javnih resursa.

pišu: Mario Kikaš, Branimira Lazarin, Domagoj Mihaljević, Andrea Milat, Matija Mrakovčić, [BLOK]

temat uredio: [BLOK] – Ivana Hanaček, Ana Kutleša, Vesna Vuković

ilustracije: Dario Dević i Hrvoje Živčić

Tekstovi su proizašli iz istraživanja u okviru projekta Ka SC-u kao javnom dobru uz potporu Zaklade Kultura Nova.

program