IVANA PERICA: KABARET JUGOSLAVENSKIH REVIJA (1928.-1933.)

predavanje uz izložbu "Problem umjetnosti kolektiva: slučaj Zemlja"

utorak, 24.1.2017. u 19 h
BAZA, B. Adžije 11, Zagreb

 

Izlaganje predstavlja zagrebačke i beogradske časopise u vremenu od 1928. do 1933., koje se vremenski preklapa s trajanjem grupe Zemlja. Fokusira se na dinamiku brzih obrata na međunarodnoj političkoj i umjetničkoj sceni kasnih dvadesetih i ranih tridesetih godina te na njihovu recepciju i aktualizaciju u domaćim časopisima.
Godina 1928. u mnogočemu je prekretnica: U tekstu „Kabaret jugoslavenskih revija“ iz 1929. Theodor Balk kritički se osvrće na većinu tadašnjih jugoslavenskih revija, a kao dvije vrijedne iznimke izdvaja Književnu republiku Miroslava Krleže i Kritiku Stevana Galogaže. I dok je Književna republika već stvar prošlosti (obustavljena je 1927.), Kritika 1928. preuzima i zaoštrava njezin umjetničkopolitički predznak. Prilozi objavljivani u Kritici i drugim časopisima pokrenutim iste godine (Socijalna Misao i Nova literatura) te u časopisima iz ranih tridesetih (Stožer, Literatura, Kultura) bave se ključnim temama ondašnjih rasprava na internacionalnoj umjetničkoj ljevici: sukobom esteticizma i tendencije u umjetnosti, pitanjem političkog telosa i realističkog pesimizma, odnosom dijalektičkog i vulgarnog materijalizma, pitanjem talenta u odnosu prema političkom imperativu dijalektičke svijesti u umjetnosti, razvojem proleterske umjetnosti i prisvajanjem građanskih umjetničkih tradicija. Teza izlaganja glasi da su za razliku od kasnijih faza Sukoba, koje su kulminirale u polarizaciji komunista s jedne i Krležina zagovora slobode i talenta s druge strane, ove rasprave etablirale eminentno lijeve pozicije u domaćoj umjetnosti, čak i više nego što je bio slučaj u kasnijim raspravama koje se pamte kao centralne osi Sukoba na ljevici.

Ivana Perica završila je studij germanistike i kroatistike u Zagrebu, a doktorirala je na temu odnosa privatnog i javnog u političkoj misli Hanne Arendt i Jacquesa Rancièrea. Knjiga Die privat-öffentliche Achse des Politischen: Das Unvernehmen zwischen Hannah Arendt und Jacques Rancière objavljena je 2016. u izdavačkoj kući Königshausen & Neumann.
Izlaganje temelji na rezultatima istraživanja koje je provela tijekom polugodišnjeg gostujućeg istraživačkog boravka na zagrebačkom Institutu za etnologiju i folkloristiku, a financirao ga je Austrijski ured za akademsku razmjenu ÖAD (program „JESH“). U ljetnom semestru 2017. predavat će na Institutu za politologiju Sveučilišta u Beču.


Predavanje je dio programa Mikropolitike koji financiraju Ministarstvo kulture RH i Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba.

Izložba Problem umjetnosti kolektiva nastala je u okviru projekta Kartografija otpora koji Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe organizira u partnerstvu s [BLOK]-om.

Large_unnamed

program

IVANA PERICA: KABARET JUGOSLAVENSKIH REVIJA (1928.-1933.)

VIDEO-DOKUMENTACIJA PREDAVANJA

ČITANJE JAVNE PLASTIKE IZ FEMINISTIČKE PERSPEKTIVE

OBZORNIŠKA FRONTA: FILMSKI ŽURNAL KAO ORUŽJE

SLOGANI NEOLIBERALNIH GRADOVA: O UMJETNIČKIM PRAKSAMA I OTPORU U BUKUREŠTU I MARIBORU

VIDA KNEŽEVIĆ: IZMEĐU ESTETIKE I POLITIKE – UMJETNOST U REVOLUCIONARNIM VREMENIMA

RAZGOVOR UZ IZLOŽBU CRTEŽ POLITIKE, POLITIKA CRTEŽA

POLITIČKA ŠKOLA ZA UMJETNIKE (I SVE ZAINTERESIRANE) - POZIV ZA PRIJAVE

ŽIVOT UMJETNOSTI BR. 97: UMJETNOST I DRUŠTVENI POKRETI

Jelena Petrović: Feministička umjetnička praksa: privremena zona (ne)participacije

Margareta Kern i Valeria Graziano: tijela koja to više ne mogu podnijeti. slike koje to više ne mogu podnijeti

Ana Vilenica: Umjetnost i stambeno pitanje

Mario Kikaš: Umjetnost organizacije ili o demokraciji

Jasmina Cibic: PLODOVI NAŠE ZEMLJE

Iva Marčetić: Radionica o stanovanju

ultra-red

Ana Méndez de Andés

Petja Dimitrova & Can Gülcü

LIGNA

Nika Autor i Rena Rädle & Vladan Jeremić

Joanna Warsza i Dubravka Sekulić

Stanovanje – od prava do financijalizacije (i nazad)

Kristina Leko i Judith Laister

Umjetnost i novac

Reprezentiranje kapitala

Melanie Mohren i Bernhard Herbordt

Fokus grupa (Iva Kovač i Elvis Krstulović)

Chris Lee

Katharina Schlieben & Sønke Gau

Nataša Petrešin-Bachelez

Biro za melodramsko istraživanje

Beata Hock

Thomas Keenan i Ugo Vlaisavljević

Clare Butcher

Neočekivani susreti: Točke presijecanja

Nora Sternfeld

Ana Džokić i Marc Neelen

Diferencirana susjedstva Novog Beograda

Angel Nevarez

Matei Bejenaru

Carlos Motta

Judi Werthein

Apolonija Šušteršič

Iris Hoppe

Mika Hannula

Nina Möntmann

Tellervo Kalleinen

Martin Krenn

Nomeda i Gediminas Urbonas

Elke Krasny

AAA

Geheimagentur

Isa Rosenberg

WochenKlausur

Park Fiction