VIDA KNEŽEVIĆ: IZMEĐU ESTETIKE I POLITIKE – UMJETNOST U REVOLUCIONARNIM VREMENIMA

predavanje

četvrtak, 3. 11. 2016. u 20.00 sati
BAZA, B.Adžije 11

Danas je politička umetnost deo globalne Institucije umetnosti - roba na ceni, koja daje ozbiljnu i intelektualnu notu različitim bijenalima koja svakodnevno niču, od Abu Dabija do Beograda i nazad. Ipak, pitanja odnosa umetnosti-politike-društva-ekonomije koja nam se nameću kao aistorijska, i već načisto prežvakana, svakom novom krizom ponovo iskrsavaju na površinu, a promišljati se mogu jedino polazeći od pitanja mesta umetnosti u konkretnim proizvodnim odnosima i njenoj ulozi u društvenoj reprodukciji.

U ovom predavanju biće reči o materijalnim praksama angažovane umetnosti, njenom transformativnom potencijalu, ali i ograničenjima, različitim formama umetničkog organizovanja i povezivanja u širu revolucionarnu borbu. Između teza o umetnosti u revolucionarnom vremenu i revolucionarnom vremenu umetnosti prelamaće se crtice o nadrealističkom pokretu, grupi Život i slučaju bojkotaša (koje su) praćene različitim umetničkim i političkim taktikama i strategijama, tenzijama i napetostima, afektima i efektima. (VK)

 

Vida Knežević je članica Kontekst kolektiva i ko-urednica medijskog portala www.masina.rs. Radi na istraživanju i izradi doktorske teze na Univerzitetu umetnosti u Beogradu na temu "Teorija i praksa kritičke levice u jugoslovenskoj kulturi (jugoslovenska umetnost između dva svetska rata i revolucionarni društveni pokret)". Realizirala je mnogobrojne projekte u polju kustoskih, umjetničkih i aktivističkih praksi: Kritička mašina, Nekoliko reči o „malim stvarima“ (u postsocijalizmu), 2013.; Trajni čas umetnosti. Re-izvođenje nepoznatog, 2012.; Od kreativnog rada do kreativnog grada, 2011.; Urbane mašine i prostori borbe, 2010.; Bez granica? Nekoliko kritičkih refleksija o evropskom i globalnom stanju granica, 2009.; Seks, rad i društvo, 2006./2007.

 

Program podržava: Ministarstvo kulture RH, Ured za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba.

Large_vida_ilustracija

program

IVANA PERICA: KABARET JUGOSLAVENSKIH REVIJA (1928.-1933.)

VIDEO-DOKUMENTACIJA PREDAVANJA

ČITANJE JAVNE PLASTIKE IZ FEMINISTIČKE PERSPEKTIVE

OBZORNIŠKA FRONTA: FILMSKI ŽURNAL KAO ORUŽJE

SLOGANI NEOLIBERALNIH GRADOVA: O UMJETNIČKIM PRAKSAMA I OTPORU U BUKUREŠTU I MARIBORU

VIDA KNEŽEVIĆ: IZMEĐU ESTETIKE I POLITIKE – UMJETNOST U REVOLUCIONARNIM VREMENIMA

RAZGOVOR UZ IZLOŽBU CRTEŽ POLITIKE, POLITIKA CRTEŽA

POLITIČKA ŠKOLA ZA UMJETNIKE (I SVE ZAINTERESIRANE) - POZIV ZA PRIJAVE

ŽIVOT UMJETNOSTI BR. 97: UMJETNOST I DRUŠTVENI POKRETI

Jelena Petrović: Feministička umjetnička praksa: privremena zona (ne)participacije

Margareta Kern i Valeria Graziano: tijela koja to više ne mogu podnijeti. slike koje to više ne mogu podnijeti

Ana Vilenica: Umjetnost i stambeno pitanje

Mario Kikaš: Umjetnost organizacije ili o demokraciji

Jasmina Cibic: PLODOVI NAŠE ZEMLJE

Iva Marčetić: Radionica o stanovanju

ultra-red

Ana Méndez de Andés

Petja Dimitrova & Can Gülcü

LIGNA

Nika Autor i Rena Rädle & Vladan Jeremić

Joanna Warsza i Dubravka Sekulić

Stanovanje – od prava do financijalizacije (i nazad)

Kristina Leko i Judith Laister

Umjetnost i novac

Reprezentiranje kapitala

Melanie Mohren i Bernhard Herbordt

Fokus grupa (Iva Kovač i Elvis Krstulović)

Chris Lee

Katharina Schlieben & Sønke Gau

Nataša Petrešin-Bachelez

Biro za melodramsko istraživanje

Beata Hock

Thomas Keenan i Ugo Vlaisavljević

Clare Butcher

Neočekivani susreti: Točke presijecanja

Nora Sternfeld

Ana Džokić i Marc Neelen

Diferencirana susjedstva Novog Beograda

Angel Nevarez

Matei Bejenaru

Carlos Motta

Judi Werthein

Apolonija Šušteršič

Iris Hoppe

Mika Hannula

Nina Möntmann

Tellervo Kalleinen

Martin Krenn

Nomeda i Gediminas Urbonas

Elke Krasny

AAA

Geheimagentur

Isa Rosenberg

WochenKlausur

Park Fiction