Mario Kikaš: Umjetnost organizacije ili o demokraciji

predavanje

utorak, 30. 6. 2015. u 19.00
park Tuškanac, pored spomenika Vladimiru Nazoru

Izlaganje je zamišljeno kao svojevrsni nastavak rada na tekstu koji se bavio “umjetnošću u teška vremena”, odnosno raspravama o funkciji umjetnosti u vrijeme Narodne fronte i konkretnim primjerima umjetničkog rada u sklopu Narodnooslobodilačke revolucije i kasnijim građanskim interpretacijama tog perioda u našoj publicistici. Narodnooslobodilačka borba, a danas će to istaknuti autori lijeve provenijencije, prvi je korak u konstituciji samoupravnog socijalizma. Ako nas pritom zanima način funkcioniranja kulturnog polja u tom kontekstu, onda je logično pitanje: a što nakon 1945.? Odnosno: kako se dalje radilo na kulturi, njezinoj političkoj, a onda i fizičkoj infrastrukturi s obzirom na tekovine samoupravnog socijalizma u proizvodnom sektoru? Iskoristivši dva datuma: sedamdeset i prvu obljetnicu zasjedanja Kongresa kulturnih radnika Hrvatske (Topusko, 25.-27. lipnja 1944.) i osamstotu godišnjicu potpisivanja najznačajnijeg pravnog dokumenta zapadne tradicije – Magne Cartae, temu “kulturne politike i naroda” iz trenutnosti Drugog svjetskog rata širim na temu demokracije i organizacije kulturnog i umjetničkog rada. Poriv za takvim korakom ne proizlazi samo iz potrebe za revalorizacijom ili re-revizionizmom određenog povijesnog perioda, nego i za drugačijom interpretacijom naših suvremenih “izazova” i tema, odnosno –  gotovo paradigmi europske kulturne politike poput kulturne participacije, inkluzije, integracije, razvoja publike, kulture kao zajedničkog dobra i sl. U skladu s već prisutnim interesom za spajanjem demokratskog iskustva samoupravnog socijalizma i suvremenom potrebom za drugačijim upravljanjem odnosno korištenjem zajedničkim dobrom, ovim izlaganjem kanim naznačiti fusnotu na tu raspravu iz rakursa pitanja kulture.


Mario Kikaš je kazališni kritičar, aktivist Baze za radničku inicijativu i demokratizaciju i urednik časopisa RAD. U slobodno vrijeme sluša narodnu muziku, razmišlja o ljubavi i sanja socijalnu državu.

urednica programa: Vesna Vuković

donatori: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Ured za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba

Large_g5ucachb-wyeht08lm-aopwpqwrvf5i5pw9s_rq0qaeobj_tlbyxit0_vaz2uz5p6gzhvm2xqtjy4u177m95axfwghq8kqgukxhvwwe4z7kdvjx7roe_tr4auwddmtpur-0q-aezxpmq6wuzbcvcfl6udndol0nfgvwufnm_s0-d-e1-ft

program

IVANA PERICA: KABARET JUGOSLAVENSKIH REVIJA (1928.-1933.)

VIDEO-DOKUMENTACIJA PREDAVANJA

ČITANJE JAVNE PLASTIKE IZ FEMINISTIČKE PERSPEKTIVE

OBZORNIŠKA FRONTA: FILMSKI ŽURNAL KAO ORUŽJE

SLOGANI NEOLIBERALNIH GRADOVA: O UMJETNIČKIM PRAKSAMA I OTPORU U BUKUREŠTU I MARIBORU

VIDA KNEŽEVIĆ: IZMEĐU ESTETIKE I POLITIKE – UMJETNOST U REVOLUCIONARNIM VREMENIMA

RAZGOVOR UZ IZLOŽBU CRTEŽ POLITIKE, POLITIKA CRTEŽA

POLITIČKA ŠKOLA ZA UMJETNIKE (I SVE ZAINTERESIRANE) - POZIV ZA PRIJAVE

ŽIVOT UMJETNOSTI BR. 97: UMJETNOST I DRUŠTVENI POKRETI

Jelena Petrović: Feministička umjetnička praksa: privremena zona (ne)participacije

Margareta Kern i Valeria Graziano: tijela koja to više ne mogu podnijeti. slike koje to više ne mogu podnijeti

Ana Vilenica: Umjetnost i stambeno pitanje

Mario Kikaš: Umjetnost organizacije ili o demokraciji

Jasmina Cibic: PLODOVI NAŠE ZEMLJE

Iva Marčetić: Radionica o stanovanju

ultra-red

Ana Méndez de Andés

Petja Dimitrova & Can Gülcü

LIGNA

Nika Autor i Rena Rädle & Vladan Jeremić

Joanna Warsza i Dubravka Sekulić

Stanovanje – od prava do financijalizacije (i nazad)

Kristina Leko i Judith Laister

Umjetnost i novac

Reprezentiranje kapitala

Melanie Mohren i Bernhard Herbordt

Fokus grupa (Iva Kovač i Elvis Krstulović)

Chris Lee

Katharina Schlieben & Sønke Gau

Nataša Petrešin-Bachelez

Biro za melodramsko istraživanje

Beata Hock

Thomas Keenan i Ugo Vlaisavljević

Clare Butcher

Neočekivani susreti: Točke presijecanja

Nora Sternfeld

Ana Džokić i Marc Neelen

Diferencirana susjedstva Novog Beograda

Angel Nevarez

Matei Bejenaru

Carlos Motta

Judi Werthein

Apolonija Šušteršič

Iris Hoppe

Mika Hannula

Nina Möntmann

Tellervo Kalleinen

Martin Krenn

Nomeda i Gediminas Urbonas

Elke Krasny

AAA

Geheimagentur

Isa Rosenberg

WochenKlausur

Park Fiction