POLITIČKA ŠKOLA ZA UMJETNIKE (I SVE ZAINTERESIRANE) - POZIV ZA PRIJAVE

rok za prijave: 25. rujna 2016.

Od 1990-ih umjetničko je polje doživjelo pravi boom angažiranih umjetničkih praksi, pa i kanonizaciju posebnog žanra – političke umjetnosti. I dok koncepti jednakosti, solidarnosti, ravnopravne distribucije – svi odreda iz lijeve političke opcije – glasno odzvanjaju umjetničkim poljem, lijevi spektar političkog polja devastiran je i razlomljen na niz lokaliziranih mikroformacija. Ukorak s tim retrogradnim procesom, političko se polje ubrzano udaljava od demokratizacije: politička je moć koncentrirana u rukama (političke) elite. Političko obrazovanje, koje je nekoć bilo konstitutivnim dijelom političkog organiziranja odozdo, nestalo je pod pritiskom zahtjeva za direktnim akcijama. 

Ne može se reći da su umjetničke institucije ikad prepoznavale potrebu za političkim i društvenim obrazovanjem umjetnika, ali zato su umjetnici pristup takvom znanju stjecali sudjelovanjem u političkim pokretima koji su držali do obrazovanja svojih članova. Način na koji se danas umjetnost i politika dovode u vezu – slavljenje inherentne političnosti umjetnosti, kao područja slobodnog od društvenih podjela – posljedica je ocrtanog političkog krajolika, ali i prije svega razvoja u umjetničkom obrazovanju. Ono se klacka između konzervativnog majstorskog i liberalnog postmodernog pristupa, pri čemu je potonji presudan u akademizaciji umjetničkog diskursa. Odsutnost sistemske edukacije na temelju uvida iz političkih i društvenih znanosti začinjena je najnovijim neokonzervativnim tendencijama najvidljivijima u srednjoškolskom obrazovanju.

Uzimajući u obzir ovakve okolnosti, kao i vlastita iskustva rada u umjetničkom polju, odlučile smo pokrenuti program političkog obrazovanja za umjetnike, ali i ostale zainteresirane. Namjera je ponuditi osnovne uvide u sistemsku analizu kapitalizma i u socijalističku alternativu, a posebno ulogu i mjesto umjetnosti u njima.

Politička škola za umjetnike (i sve zainteresirane) strukturirana je oko 5 koncepata/tema, u ritmu tjednih sesija (četvrtkom) uz pozvane izlagače, a trajat će 6 tjedana (od 6. listopada do 17. studenog 2016.). Predavači će dati uvod u teme i uz odabrane materijale otvoriti grupnu raspravu.

PROGRAM
Goran Pavlić: Ideologija - nekoliko opaski o lažnoj svijesti
Marko Kostanić: Kapital i država - uvodna razmatranja
Mario Kikaš: Feministički rakurs - od prvobitne akumulacije do današnje situacije
Mira Bogdanović: Liberalizam i ljevica - izoštravanje optike
Stipe Ćurković: Klase i klasna teorija
Ana Kutleša, Ivana Hanaček, Vesna Vuković: Umjetnost i društveni pokreti

 

UPUTE ZA PRIJAVU

Prijave se šalju na mail: blok@blok.hr (subject: Politicka skola) do 25. rujna 2016.

Prijave trebaju sadržavati sljedeće podatke: ime i prezime, godina rođenja, obrazovanje, ustanova (ako ste zaposleni ili studirate) te kraće motivacijsko pismo (do tri kartice) u kojemu ćete izložiti  koliko ste upoznati s temama i kontekstom, zašto vas škola zanima i što od nje očekujete. Prethodno poznavanje problematike i dosadašnji angažman nisu kriterij selekcije sudionika, već će nam pomoći da prilagodimo nastavu stupnju predznanja. Motivacija i interes bit će ključni u odabiru.


Program financira Ministarstvo kulture RH i Ured za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba.

Large_zidne-br3_poster3

program

IVANA PERICA: KABARET JUGOSLAVENSKIH REVIJA (1928.-1933.)

VIDEO-DOKUMENTACIJA PREDAVANJA

ČITANJE JAVNE PLASTIKE IZ FEMINISTIČKE PERSPEKTIVE

OBZORNIŠKA FRONTA: FILMSKI ŽURNAL KAO ORUŽJE

SLOGANI NEOLIBERALNIH GRADOVA: O UMJETNIČKIM PRAKSAMA I OTPORU U BUKUREŠTU I MARIBORU

VIDA KNEŽEVIĆ: IZMEĐU ESTETIKE I POLITIKE – UMJETNOST U REVOLUCIONARNIM VREMENIMA

RAZGOVOR UZ IZLOŽBU CRTEŽ POLITIKE, POLITIKA CRTEŽA

POLITIČKA ŠKOLA ZA UMJETNIKE (I SVE ZAINTERESIRANE) - POZIV ZA PRIJAVE

ŽIVOT UMJETNOSTI BR. 97: UMJETNOST I DRUŠTVENI POKRETI

Jelena Petrović: Feministička umjetnička praksa: privremena zona (ne)participacije

Margareta Kern i Valeria Graziano: tijela koja to više ne mogu podnijeti. slike koje to više ne mogu podnijeti

Ana Vilenica: Umjetnost i stambeno pitanje

Mario Kikaš: Umjetnost organizacije ili o demokraciji

Jasmina Cibic: PLODOVI NAŠE ZEMLJE

Iva Marčetić: Radionica o stanovanju

ultra-red

Ana Méndez de Andés

Petja Dimitrova & Can Gülcü

LIGNA

Nika Autor i Rena Rädle & Vladan Jeremić

Joanna Warsza i Dubravka Sekulić

Stanovanje – od prava do financijalizacije (i nazad)

Kristina Leko i Judith Laister

Umjetnost i novac

Reprezentiranje kapitala

Melanie Mohren i Bernhard Herbordt

Fokus grupa (Iva Kovač i Elvis Krstulović)

Chris Lee

Katharina Schlieben & Sønke Gau

Nataša Petrešin-Bachelez

Biro za melodramsko istraživanje

Beata Hock

Thomas Keenan i Ugo Vlaisavljević

Clare Butcher

Neočekivani susreti: Točke presijecanja

Nora Sternfeld

Ana Džokić i Marc Neelen

Diferencirana susjedstva Novog Beograda

Angel Nevarez

Matei Bejenaru

Carlos Motta

Judi Werthein

Apolonija Šušteršič

Iris Hoppe

Mika Hannula

Nina Möntmann

Tellervo Kalleinen

Martin Krenn

Nomeda i Gediminas Urbonas

Elke Krasny

AAA

Geheimagentur

Isa Rosenberg

WochenKlausur

Park Fiction