Jelena Petrović: Feministička umjetnička praksa: privremena zona (ne)participacije

srijeda, 9.12.2015. u 19.00
BAZA, Adžijina 11, Zagreb


U okviru razgovora o feminističkim praksama u umetnosti, želela bih da ukažem na nužnost povezivanja radikalnog feminizma ili feminističke avangarde 70-ih sa feminističkom politikom koja nas danas vraća na osnovna i univerzalna pitanja političko-ekonomske i šire društvene emancipacije. U kontekstu preispitivanja muzejskog materijalizma i umetničko-istorijske prakse iz feminističke prespektive, jasno je da se feminizam mora uhvatiti u koštac sa kontinuiranom reprodukcijom patrijarhata i njegovim današnjim oblicima produkovanja, s jedne stane ekonomije neoliberalnog tela i sa druge političkog u angažovanoj umetnosti. 'Nevolje' sa festivalizacijom feminizma i kritika feminističkog angažovanja umetnosti vode nas ka (lažno) antagonizovanim binarnim pozicioniranjima u društvu u kome danas živimo: individualno vs. kolektivno, privatno vs. javno, estetičko vs. političko (koje se poistovećuje sa etičkim), materijalno vs. diskurzivno, racionalno vs. afektivno... Šta zapravo znači prevazilaženje ovih postideoloških binariteta, promena feminističke paradigme u pravcu uni-kategorizacije, (ponovno) zahtevanje javnog prostora, produkovanje feminističke kustoske prakse i umetničkog rada, stvaranje 'common stage-a' za novi ideološki okvir emancipacije i angažovanja umetnosti? Kako se suočavamo sa materijalističkom koncepcijom dosadašnje istorije i pitanjem neoliberalnih institucionalnih tela kada govorimo o feminizmu u umetnosti? I zašto to uvek radimo odvojeno i naizmenično u zavisnosti od društveno-istorijskih prilika vremena i prostora u kome živimo, pristajući na lažne (post)ideološke izbore? I na kraju možemo li (samo)kritički govoriti o tome?
Jelena PetrovićJelena Petrović je feministička teoretičarka angažiranih praksi i radnica u umjetnosti. (Su)autorica istraživačkih radova, publikacija, umjetničko-teorijskih događanja, izložbi i projekata koji se bave (post)jugoslavenskim prostorom, njegovom feminističkom poviješću, politikom sjećanja, umjetničkim i kustoskim praksama u smjeru novih epistemoloških modela proizvodnje i angažiranja znanja. Suosnivačica i članica feminističke kustoske grupe Red Min(e)d. Trenutno predaje na Akademiji likovnih umjetnosti u Beču.urednica programa: Vesna Vuković

Large_visual

program

IVANA PERICA: KABARET JUGOSLAVENSKIH REVIJA (1928.-1933.)

VIDEO-DOKUMENTACIJA PREDAVANJA

ČITANJE JAVNE PLASTIKE IZ FEMINISTIČKE PERSPEKTIVE

OBZORNIŠKA FRONTA: FILMSKI ŽURNAL KAO ORUŽJE

SLOGANI NEOLIBERALNIH GRADOVA: O UMJETNIČKIM PRAKSAMA I OTPORU U BUKUREŠTU I MARIBORU

VIDA KNEŽEVIĆ: IZMEĐU ESTETIKE I POLITIKE – UMJETNOST U REVOLUCIONARNIM VREMENIMA

RAZGOVOR UZ IZLOŽBU CRTEŽ POLITIKE, POLITIKA CRTEŽA

POLITIČKA ŠKOLA ZA UMJETNIKE (I SVE ZAINTERESIRANE) - POZIV ZA PRIJAVE

ŽIVOT UMJETNOSTI BR. 97: UMJETNOST I DRUŠTVENI POKRETI

Jelena Petrović: Feministička umjetnička praksa: privremena zona (ne)participacije

Margareta Kern i Valeria Graziano: tijela koja to više ne mogu podnijeti. slike koje to više ne mogu podnijeti

Ana Vilenica: Umjetnost i stambeno pitanje

Mario Kikaš: Umjetnost organizacije ili o demokraciji

Jasmina Cibic: PLODOVI NAŠE ZEMLJE

Iva Marčetić: Radionica o stanovanju

ultra-red

Ana Méndez de Andés

Petja Dimitrova & Can Gülcü

LIGNA

Nika Autor i Rena Rädle & Vladan Jeremić

Joanna Warsza i Dubravka Sekulić

Stanovanje – od prava do financijalizacije (i nazad)

Kristina Leko i Judith Laister

Umjetnost i novac

Reprezentiranje kapitala

Melanie Mohren i Bernhard Herbordt

Fokus grupa (Iva Kovač i Elvis Krstulović)

Chris Lee

Katharina Schlieben & Sønke Gau

Nataša Petrešin-Bachelez

Biro za melodramsko istraživanje

Beata Hock

Thomas Keenan i Ugo Vlaisavljević

Clare Butcher

Neočekivani susreti: Točke presijecanja

Nora Sternfeld

Ana Džokić i Marc Neelen

Diferencirana susjedstva Novog Beograda

Angel Nevarez

Matei Bejenaru

Carlos Motta

Judi Werthein

Apolonija Šušteršič

Iris Hoppe

Mika Hannula

Nina Möntmann

Tellervo Kalleinen

Martin Krenn

Nomeda i Gediminas Urbonas

Elke Krasny

AAA

Geheimagentur

Isa Rosenberg

WochenKlausur

Park Fiction