ČITANJE JAVNE PLASTIKE IZ FEMINISTIČKE PERSPEKTIVE

Large_radionica

radionica
17. 11. 2016. u 18.00
BEURSSCHOUWBURG (Bruxelles, Belgija)

voditeljice: Ivana Hanaček, Ana Kutleša

"Radionica je organizirana kao dio izložbe Materials Hane Miletić. Kustoski kolektiv će predstaviti lokalno istraživanje o ženskoj prisutnosti u javnoj skulpturi Zagreba. Istraživanje je feminističkom čitanju javne skultpure pristupilo na dva nivoa: s jedne strane obrađena je reprezentacija žene, a s druge problem žena kao autorica skulptura, i to iz rodne i klasne perspektive. Nakon prezentacije zaključaka lokalnog slučaja, [BLOK] će raspravu proširiti na javni prostor Buxellesa, analizirajući politike kreiranja javnog sjećanja i detektirajući materijalnu bazu koja generira patrijarhalne obrasce."

(Hana Miletić i [BLOK], iz najave)

više o instituciji Beursschouwburg ovdje

više o umjetnici Hani Miletić ovdje

program