MIKROPOLITIKE 2023: ČITATI (POVIJEST) UMJETNOST(I) FEMINISTIČKI

Large_reading_cover_blok

 

Mikropolitike 2023: Čitati (povijest) umjetnost(i) feministički

urednica: Petra Šarin

sudjeluju: Iva Čukelj, Sanja Horvatinčić, Agata Jakubowska, Filipa Lowndes Vicente, Ljiljana Kolešnik, Iva Kovač, Glorija Lizde, Leopold Rupnik, Jasmina Tumbas

srijeda, 31. 5. od 9:30 do 17:30

prostor Udruženja hrvatskih arhitekata, Trg bana Jelačiča 3, 1. kat

online predavanja u 12:15 (Filipa Lowndes Vicente, Agata Jakubowska) i 16:00 (Jasmina Tumbas, Glorija Lizde): LINK

 

Program Mikropolitike 2023: Čitati (povijest) umjetnost(i) feministički sastoji se od jednodnevnog internacionalnog diskurzivnog seminara, kojim će se pokušati osvijetliti lokalni i internacionalni procesi i dosezi feminističkih strategija u vizualnim umjetnostima, kao i u povijesti umjetnosti. 

U lokalnom se kontekstu vizualne umjetnosti nerijetko interpretiraju isključivo na formalno-stilskoj razini i analiziraju kao ahistorijska, autonomna praksa. U toj konstelaciji feministička čitanja (povijesti) umjetnost(i) sustavno su marginalizirana i diskreditirana, između ostalog, zbog metodologijâ koje uporišta pronalaze u interdisciplinarnim, horizontalnim i dekolonijalnim pristupima. 

Ovim će se programom stoga pokušati osvijetliti procesi, izazovi i dosezi feminističke epistemologije na različitim lokalnim i internacionalnim studijama slučaja. Njegov je cilj proizvodnja novih znanja i uvida u smjeru nadomještanja propusta kurikuluma javnih obrazovnih ustanova, s ambicijom stvaranja kontrapunkta reprodukciji anakronizama i diskriminatornih, imperijalističkih narativa. 

Jednodnevni internacionalni diskurzivni seminar sastoji se od devet predavanja umjetnica, kustosica, istraživača, stručnjakinja i znanstvenica kojima će se spomenuta problematika obraditi u tri tematske sesije naslovljene Feministička čitanja: obrazovne politike – metodologije – studije slučaja.

Petra Šarin, gošća urednica

 

Seminar je besplatan i otvoren svim zainteresiranima bez prethodne najave. Linkovi za predavanja koja se mogu pratiti i online bit će dostupni na Facebook i web stranicama BLOK-a od ponedjeljka 29. svibnja.

 

PROGRAM

 

9:30 — 10:00 kava i registracija

 

1. SESIJA: OBRAZOVNE POLITIKE / SESIJA JE NA HRVATSKOM JEZIKU I ISKLJUČIVO UŽIVO

10:00—12:00

 

dr. sc. Ljiljana Kolešnik, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb

Stanje feminističke povijesti umjetnosti i feminističke umjetničke kritike u kontekstu lokalnih i regionalnih praksi pisanja o umjetnosti

 

Leopold Rupnik, nezavisni istraživač, Hrvatska

Analiza i interpretacija kurikuluma i udžbenika iz Likovne umjetnosti iz perspektive rodne ravnopravnosti

 

Iva Čukelj, profesorica likovne kulture

Matrilinearno pripovijedanje: o ručnom radu

 

12:00 — 12:15 pauza za kavu

 

2. SESIJA: METODOLOGIJE / SESIJA JE NA ENGLESKOM JEZIKU I DJELOMIČNO ONLINE 

12:15 — 14:15

 

dr. sc. Filipa Lowndes Vicente, Institut za društvene znanosti Sveučilišta u Lisabonu (ICS-ULisboa)

Grupne izložbe umjetnica: historijski pregled 19. i 20. stoljeća / ONLINE

 

dr. sc. Agata Jakubowska, Sveučilište u Varšavi

Politike ženskih izložbi / ONLINE 

 

Iva Kovač, Udruženje za promociju žena u kulturi – Mestožensk, Ljubljana

Što (i kako) feminističkog kuriranja, ali uglavnom kako

 

14:15 — 15:30 pauza za ručak

 

3. SESIJA: STUDIJE SLUČAJA / SESIJA JE NA ENGLESKOM JEZIKU I DJELOMIČNO ONLINE

15:30 — 17:30

 

dr. sc. Sanja Horvatinčić, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb

Ratna sjećanja i proizvodnja spomenika u socijalističkoj Jugoslaviji iz rodne perspektive

 

dr. sc. Jasmina Tumbas, Odsjek za globalne studije roda i seksualnosti Sveučilišta u Buffalu

Nasljeđe kvir i feminističkog performansa u socijalističkoj Jugoslaviji i njenoj današnjoj dijaspori / ONLINE

 

Glorija Lizde, vizualna umjetnica, Hrvatska

Reinterpretirano: mitovi o ženskosti / ONLINE

 

 

vizual: Nikola Križanac

 

Financijska podrška: Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske i Grad Zagreb, Gradski ured za kulturu, međužupanijsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo.

 

 

Programsku knjižicu na hrvatskom i engleskom jeziku moguće je preuzeti na sljedećim poveznicama:

MIKROPOLITIKE 2023: ČITATI (POVIJEST) UMJETNOST(I) FEMINISTIČKI

MICROPOLITICS 2023: READING ART (HISTORY) AS A FEMINIST

program