Jelena Petrović: Feministička umjetnička praksa: privremena zona (ne)participacije

Large_visual

srijeda, 9.12.2015. u 19.00
BAZA, Adžijina 11, Zagreb


U okviru razgovora o feminističkim praksama u umetnosti, želela bih da ukažem na nužnost povezivanja radikalnog feminizma ili feminističke avangarde 70-ih sa feminističkom politikom koja nas danas vraća na osnovna i univerzalna pitanja političko-ekonomske i šire društvene emancipacije. U kontekstu preispitivanja muzejskog materijalizma i umetničko-istorijske prakse iz feminističke prespektive, jasno je da se feminizam mora uhvatiti u koštac sa kontinuiranom reprodukcijom patrijarhata i njegovim današnjim oblicima produkovanja, s jedne stane ekonomije neoliberalnog tela i sa druge političkog u angažovanoj umetnosti. 'Nevolje' sa festivalizacijom feminizma i kritika feminističkog angažovanja umetnosti vode nas ka (lažno) antagonizovanim binarnim pozicioniranjima u društvu u kome danas živimo: individualno vs. kolektivno, privatno vs. javno, estetičko vs. političko (koje se poistovećuje sa etičkim), materijalno vs. diskurzivno, racionalno vs. afektivno... Šta zapravo znači prevazilaženje ovih postideoloških binariteta, promena feminističke paradigme u pravcu uni-kategorizacije, (ponovno) zahtevanje javnog prostora, produkovanje feminističke kustoske prakse i umetničkog rada, stvaranje 'common stage-a' za novi ideološki okvir emancipacije i angažovanja umetnosti? Kako se suočavamo sa materijalističkom koncepcijom dosadašnje istorije i pitanjem neoliberalnih institucionalnih tela kada govorimo o feminizmu u umetnosti? I zašto to uvek radimo odvojeno i naizmenično u zavisnosti od društveno-istorijskih prilika vremena i prostora u kome živimo, pristajući na lažne (post)ideološke izbore? I na kraju možemo li (samo)kritički govoriti o tome?
Jelena PetrovićJelena Petrović je feministička teoretičarka angažiranih praksi i radnica u umjetnosti. (Su)autorica istraživačkih radova, publikacija, umjetničko-teorijskih događanja, izložbi i projekata koji se bave (post)jugoslavenskim prostorom, njegovom feminističkom poviješću, politikom sjećanja, umjetničkim i kustoskim praksama u smjeru novih epistemoloških modela proizvodnje i angažiranja znanja. Suosnivačica i članica feminističke kustoske grupe Red Min(e)d. Trenutno predaje na Akademiji likovnih umjetnosti u Beču.urednica programa: Vesna Vuković

program