Janos Sugar: Zagreb Time Patrol

izdavač: Što čitaš?

// izdano u sklopu projekta Zagreb Time Patrol koji je realiziran od 28. do 30. svibnja 2004. godine u okviru exUrbanFestivala. //

autorica: Beata Hock

 

Na gradskom trgu postavljena je kamp kućica. Svatko tko daktilografkinji može naizust diktirati 10 minuta, dobiva 100 kuna. Ova publikacija transkript je prikupljenih tekstova, objavljena je kao novine s naslovom Zagreb Time Patrol i prodavala se u kioscima na trgu.

Namjera je bila proizvesti dokumentarac čija je buduća vrijednost neprocjenjiva – upravo stoga što se čini da u sadašnjosti nema nikakav značaj. Recimo, što bismo dali za vjeran transkript usputne konverzacije koja se zbila u poštanskoj kočiji na početku 19. st!

S druge strane, kao rezultat tehnološkog napretka privatna se sfera neprestano žrtvuje; efektivnu komunikaciju, suradnju i koordinaciju plaćamo sve manjom sigurnošću naših privatnosti i tajni. Sve (pošta, telefon, e-mail, kreditne kartice) se može kontrolirati (špijunski sateliti, nadzorne kamere, sustavi za prepoznavanje fizionomija, automatsko pretraživanje i softverski filtri na internetu) te je stoga u svakodnevnoj komunikaciji lakše pretpostaviti da smo neprestano u javnosti.

publikacije