Removed from the Crowd: Unexpected Encounters 1

izdavači: [BLOK] | Lokalna baza za osvježavanje kulture i DeLVe | Institut za trajanje, mjesto i varijable

uredile: Ivana Bago i Antonia Majača u suradnji s Vesnom Vuković

autori: Ivana Bago & Antonia Majača, Lucian Gomoll & Lissette Olivares, Aleksandra Jach, Miguel A. López, Nataša Petrešin-Bachelez, Edit Sasvári, Alina Serban, Mara Traumane, Vesna Vuković

dizajn: Rafaela Dražić

jezik: engleski

godina izdanja: 2012.

cijena: 150 kn

 

Okupivši tekstove naručene pretežno od nadolazeće generacije istraživača/ica i autora/ica ovaj zbornik je usmjeren na konceptualne i eksperimentalne umjetničke, kustoske i institucionalne prakse koje se nisu nikad, ili su se rijetko, dovodile u vezu s paralelnim kretanjima izvan svog pojedinačnog konteksta, u ovom slučaju Latvije, Slovenije, Hrvatske, Mađarske, Čilea, Perua, Poljske i Rumunjske. Zbornik ne teži izgradnji strukturiranog narativa teza i zaključaka, niti je zamišljen kao pregled praksi određen njihovim ‘perifernim geografijama’, već radije – pokušavajući izbjeći već utvrđene analogije i reference – postaje poziv na mikroanalizu. Rezultat je eksperiment u kojem se preko unekoliko neočekivanih ‘susreta’, a iz kojih se može puno zaključiti, otvara mogućnost za razvijanje komparativnih čitanja. Namjera nije tek ‘popuniti’ postojeće povijesno-umjetničke narative onim što je iz njih izostavljeno (tj. opisati kanonsku proizvodnju centra njegovim odgovarajućim ‘odjekom’ na periferiji), već intervenirati u sam poredak diskurza koji oblikuju dominantne povijesti suvremene umjetnosti. U zborniku Removed from the Crowd: Unexpected Encounters I razmatraju se upravo takve prakse koje su i same tražile nove metodologije, propitujući međuprostore između individualnog i kolektivnog, privatnog i javnog, akcije i eskapizma, umjetnosti i neumjetnosti, umjetnika i kustosa, prirode i urbanog prostora, vidljivog i nevidljivog. Mnoge od njih su se odvijale u privatnim prostorima, u osami, u prirodi, ili se kamuflirale kao neumjetnost, kao dio svakodnevnog života, protest, prepuna ulica, radikalno redefinirajući ili ignorirajući ideju publike. Štoviše, prije su računale (svjesno ili ne) na ‘publiku koja će tek doći’ te se tako može reći da su mišljene za budućnost. Povjesničari umjetnosti pozvani da pridonesu ovoj knjizi su stoga danas njihova ‘odgođena javnost’, koja ovim fenomenima pristupa i iz historijske i iz suvremene perspektive, oblikovanih njihovim vlastitim preokupacijama i prilikama.

 

Knjigu možete kupiti kod izdavača ili naručiti putem maila.

[BLOK]

Biankinijeva 3a

HR – 10000 Zagreb

blok@blok.hr

 

DeLVe

Vukovarska 224

HR – 10000 Zagreb

delve@delve.hr

publikacije