RADNA BILJEŽNICA POLITIČKE ŠKOLE ZA UMJETNIKE

IZDAVAČ: [BLOK] | Lokalna baza za osvježavanje kulture, 2017.
UREDIO: Mario Kikaš
DIZAJN: Dario Dević i Hrvoje Živčić
ILUSTRACIJA: Vasja Lebarič
JEZIK: hrvatski
GODINA IZDANJA: 2017.
 
 
Ova publikacija nastaje kao proizvod obrazovnog programa u organizaciji [BLOK]-a koji se provodi drugu godinu zaredom, pod nazivom "Politička škola za umjetnike", a onda i sve zainteresirane. Riječ je o programu koji je nastao iz uočenog sadržajnog deficita u postojećim kurikulima umjetničkog obrazovanja (što srednjoškolskog, što akademskog, što neformalnog). Taj se deficit prvenstveno odnosi na općeniti nedostatak "gradiva" iz povijesti, estetike, (političke) ekonomije i teorije, a onda specifično i na nedostatak lijevog pogleda na sve navedene teme – koje nikako nisu radikalno odvojene od pitanja umjetnosti, umjetničkog rada i kreativnog izražavanja. Naprotiv. Na to upućuje i uvodni tekst ove publikacije, prijevod s engleskog manifesta likovnog kritičara Bena Davisa – Devet i pol teza o umjetnosti i klasi. Davis se bavi kontradikcijama umjetničke sfere, uvodi klasni argument u analizu umjetničke proizvodnje i iznosi tezu o srednjoklasnom karakteru svojstvenom vizualnim umjetnostima. Odnosno, iznosi kritiku ideje o individualnom radu umjetnika lišenog diktata kapitalizma, klasne dimenzije i institucionalnih okvira i puteva u kojima se suvremena umjetnost stvara i kruži. Iako se Davis u svojim tezama fokusira isključivo na vizualne umjetnosti, autorefleksije specifične za sferu suvremene vizualne umjetnosti mogu se uočiti i u drugim umjetničkim područjima. I to, paradoksalno, u vremenu u kojem politika i umjetnost kao sljubljeni termini iskaču iz svakog iole ozbiljnog umjetničkog rada ili diskursa koji ga obično prati; u kojem je politička "tendencija" ili "ambicija" umjetnosti toliko "očita" ili "imanentna" da je se ne treba niti apostrofirati. Ona se, štoviše, podrazumijeva.
 
 
Izdavanje publikacije financijski podupire Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe iz sredstava Ministarstva vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke.Ova publikacija ili njezini dijelovi mogu se koristiti bez naknade uz obavezno navođenje izvora. Sadržaj publikacije je isključiva odgovornost izdavača i ne odražava stavove Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe.
 
PUBLIKACIJA SE MOŽE NABAVITI U BAZI.

 

publikacije